Doktorske disertacije:

Diplomski i završni radovi:

Bioinformatika:

Frajlić, N. Pronalaženje varijanti gena grupiranjem pomoću algoritama dinamičkog programiranja (2020)

Vrlec, J. Vizualizacija podataka dobivenih sekvenciranjem RNA (2020)

Osredek, N. Vizualizacija podataka dobivenih sekvenciranjem DNA (2020)

Jurić, M. Popravljanje djelomično sastavljenog genoma temeljeno na algoritmu HERA (2020)

Ostalo:

Klaić, M. Detekcija lica na fotografijama koristeći modele dubokog učenja